010-4817173

Terug naar boven

Veiligheid en privacy

Volgens de privacywetgeving AVG moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Blokshop.nl. (Blokshop.nl is onderdeel van Primera Slinge en zal verder als Blokshop.nl genoemd worden)

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Zoals;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Contact met ons over jouw aankoop van een product
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Een nieuwsbrief en e-mail
- Bezoek van de Blokshop.nl-website
- Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Blokshop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blokshop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Blokshop.nl geeft op basis van geautomatiseerde verwerkingen je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blokshop.nl) tussen zit. Blokshop.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Onze bezorgpartners MyParcel, PostNL en DHL om de bestelling op het juiste adres te kunnen afleveren
- Leveranciers zoals Quantore om nog sneller uw bestelling te laten afleveren, alleen wanneer wij het niet op eigen voorraad meer hebben staan
- Onze verkoop platvormen zoals Bol.com om onze artikelen via deze partijen te kunnen verkopen
- IT-dienstverleners Smyler en partijen die onze reviews verzamelen zoals Kiyoh
- Betaalpartners zoals Icepay om uw diverse betalingen te kunnen aanbieden zoals iDEAL


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blokshop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Niet meer gebruikte klantaccounts verwijderen wij na 7 jaar. Hierna kunnen wij deze eventueel alleen anoniem gebruiken voor interne doeleinden
- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt
- Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 7 jaar lang. Wanneer je hiervoor heb uitgeschreven of afgemeld, zullen wij alles verwijderen uit ons systeem. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt
- Camerabeelden van onze winkel Primera Slinge bewaren we niet langer dan 2 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting
- Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Helaas is dit ook nodig

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blokshop.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blokshop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blokshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Blokshop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blokshop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blokshop.nl

Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens

  • Primera Slinge h/o Blokshop.nl
  • Slinge 582
  • 3086 EW Rotterdam
  • 010-4817173
  • info@blokshop.nl
  • Eindverantwoordelijker: Joop de Blok
  • KVK 24302380
  • BTW NL 812622431 B 01
  • Vestigingsnummer 000003399273

© 2005-2024 BLOKSHOP All Rights Reserved